Ovocná bilance

Každý z nás sní průměrně za rok něco málo přes 86 kg ovoce. Největší podíl na spotřebě mají jablka (24 kg), následují pomeranče a mandarinky (12 kg) a na třetím místě banány (12 kg). Paradoxem je, že pomeranče, mandarinky a banány se u nás nepěstují a proudí k nám z dovozu. Není tak divu, že vlivem této spotřeby a poptávky se k nám ročně doveze přes 735 tisíc tun ovoce, zatímco náš vývoz činí přibližně 148 tisíc tun.

A co vyvážíme? Jsou to hlavně jablka, která cestují hned za hranice do Německa, Rakouska a na Slovensko. Dále jsou to hrušky, broskve, meruňky a švestky.

V roce 2019 jsme sklidili rekordní úrodu 127 tisíc tun ovoce. Zásluhu na tom má hlavně Středočeský, Královéhradecký a Olomoucký kraj. Růst cen se dotkl i tohoto segmentu. V porovnání s rokem 1995 dnes koupíme 1 kg jablek průměrně za 29 Kč, zatímco v roce 1995 to bylo 22 Kč. Výrazněji podražilo exotické ovoce. Pomeranče nás dnes vyjdou průměrně na 34 Kč a banány na 31 Kč za 1 kg. V roce 1995 to bylo 24 Kč, resp. 21 Kč.

25 srpna, 2020

Česko v roce 2101. Jaké bude?

V roce 2101 dosáhne počet obyvatel Česka 10,5 miliónu. Z téměř jedné třetiny půjde o seniory, kterým bude 65 let a více. V porovnání s rokem 2018 bude tato skupina větší o 1 200 000 lidí. Tento fakt přispívá k vývoji jiného ukazatele, a to průměrného věku. Ten podle odhadů vzroste v roce 2101 na 47,7 let.

Opačný trend sledujeme u mladší populace. Počet obyvatel ve věku 16–64 let dosáhne 5 900 000 v roce 2060. Oproti roku 2018 to bude pokles o 1 000 000 obyvatel. Poměr lidí v aktivním a neaktivním věku se v roce 2101 vyrovná a počet narozených dětí bude nižší než počet zemřelých.

I přes tento nepříznivý vývoj ve skladbě naší populace jeden pozitivní fakt závěrem: předpokládaný věk dožití se u mužů zvýší o 12 let, u žen o 9 let.

Zdroj: https://www.info.cz/zpravodajstvi/cesko/infografika-dne-cesko-v-roce-2101-budeme-zit-dele-spolecnost-zestarne-a-bude-mene-pracovat

10 srpna, 2020

1,7 pasažéra na auto? Není divu, že emise v dopravě rostou!

Zatímco v jiných odvětvích produkce CO2 klesá, v dopravě s rostoucí mobilitou emisí přibývá. Ze všech silničních prostředků nejvíce znečišťují ovzduší osobní automobily. Na celkových emisích se podílejí ze 60 %. Alarmující je fakt, že jedním autem cestuje v průměru v Evropě 1,7 pasažéra.

Bude-li vozem cestovat najednou více lidí, může se stát tato doprava jednou z nejčistších způsobů dopravy. Hromadné způsoby přepravy, jako je například autobusová nebo vlaková, se však stále ukazují jako ekologičtější alternativy.

Zdroj: https://www.europarl.europa.eu/news/cs/headlines/society/20190313STO31218/emise-co2-z-aut-fakta-a-cisla-infografika

14 července, 2020

Jak vznikají srovnávací testy?

Také si čas od času přečtete nějaké srovnání dvou produktů, abyste si následně vybrali ten lepší? A napadlo vás někdy, jak takové srovnání vzniká?

Portál Arecenze.cz, který má na svém kontě tisíce recenzí a srovnávacích testů, přišel s jednoduchou odpovědí v podobě přehledné infografiky.

Nejprve je nutné vybrat produkty ke srovnání. Kritériem výběru se stává především obliba produktů mezi zákazníky. Asi vás moc nepřekvapí, že dalším krokem je pečlivá analýza dat. Na jejím základě už může vzniknout srovnání, které mnoha nakupujícím výrazně usnadní výběr.

Zdroj: Arecenze.cz

25 června, 2020

Svatební přehled roku 2019

Rok 2019 sňatkům opravdu přál. Celkem jich bylo uzavřeno 54 900. To je vyšší číslo, než jaké bylo zaznamenáno v letech 1999 i 2009. Spolu s počtem sňatků roste i průměrný věk novomanželů při prvním sňatku. Zatímco v roce 1989 bylo ženichovi v průměru 24,6 let, v roce 2019 to bylo 32,1 let. Podobný nárůst byl zaznamenán i u nevěst, kterým bylo v roce 1989 průměrně 21,8 let, v roce 2019 už to bylo 29,8 let.

Nejoblíbenějším datem pro svatbu se v roce 2019 stalo 7. září. V tento den bylo uzavřeno 1 823 sňatků. Celkově nejoblíbenějším měsícem se však stal červen, kdy si své „ano“ řeklo 10 808 párů.

Zdroj: ČSÚ, online na Kurzy.cz

19 června, 2020