Archív autora

Svatební fakta Prahy 8

Jaké byly svatby v letech 2018–2022 v MČ Praha 8? Ovlivnil je nějak významně covid-19? To nám prozradila zajímavá infografika této městské části.

Nejžádanějším obdobím pro uzavření sňatku byly měsíce červen–září. V uvedených pěti letech se během této čtyřměsíční svatební sezony odehrálo v průměru 150 obřadů. V roce 2020 však ovlivnila počet svateb pandemie koronaviru, která jejich konání značně omezovala. Páry, které chtěly svůj vysněný den prožít bez jakýchkoli omezení, jeho uskutečnění raději odložili.

Všechny obřady proběhly bez nepříjemných překvapení, doufejme, že tomu tak bylo i na následné hostině. Nejmladší nevěsta se vdávala krátce po svých 18. narozeninách, nejdojatější byla pravděpodobně nevěsta, jíž přišly na svatbu zazpívat její žáci.

K nejžádanějším svatebním místům na Praze 8 patřil Libeňský zámeček, kde si snoubenci mohou pro obřad vybrat zámeckou kapli nebo obřadní síň. K focení pak lze využít park a nádvoří. Spojení tohoto kouzelného místa a magického data přilákalo 10 zamilovaných párů: tolik jich bylo na Libeňském zámku oddáno dne 22. 2. 2022, přestože šlo o běžný pracovní den.

Zdroj: praha8.cz

Herní průmysl v Česku

Herní průmysl v Česku roste a roste. V roce 2021 bylo založeno 17 nových herních studií a obrat tohoto odvětví se zvýšil o 20 %. Nikoho asi neudiví, že nejvíce těchto studií se nachází v Praze. Co však možná překvapí, je fakt, že tato studia mají ve 3/4 případů méně než 10 zaměstnanců.

Pokud vás láká zaměstnání v tomto odvětví, máme pro vás dobrou zprávu. Vzhledem k tomu, že hernímu průmyslu se tak daří (i navzdory Covidu), předpokládá se, že do roku 2030 vzroste počet pracovních míst téměř o 11 %.

Velkou šanci máte také, pokud děláte do hudby. Hudba a zvuk je totiž oblast, kterou si studia nejčastěji nechávají outsourcovat. Na druhé pomyslně příčce outsourcingu stojí lokalizace, což je poměrně překvapivé vzhledem k faktu, že drtivá většina herních společností (90 %) je ryze českých.

Herní průmysl v Česku
Zdroj: ekonom.cz

Fakta o recyklaci nápojových kartonů

Dlouhodobým cílem výrobců nápojových kartonů je, aby se co největší část jejich obalů sbírala, recyklovala a materiál se opět využíval,“ říká Annick Carpentier, generální ředitelka evropského sdružení výrobců nápojových kartonů (ACE). A jak se to má s obaly v současné době?

V roce 2019 bylo recyklováno zhruba 51 % nápojových kartonů. Tyto jsou vyrobeny ze 3/4 z lepenky, zbytek připadá na polymery (21 %) a hliník (4 %). Vlákna použitá k jejich výrobě pocházejí z lesů obhospodařovaných udržitelným způsobem.

V ACE (a nejen tam) doufají, že se míra recyklovaných obalů zvýší alespoň na 70 %. Prvotní podmínkou pro recyklaci je však sběr. To znamená, že první krok správným směrem musí vycházet od nás, běžných lidí. Nevyhazujte nápojové kartony do směsného odpadu. Způsob recyklace sice není pro tyto obaly jednotný, nicméně do klasické popelnice zkrátka nepatří.

Zdroj: tretiruka.cz/news

České školy v roce 2021/2022

Nový školní rok se pomalu rozjíždí a Český statistický úřad vydal infografiku o stavu českého školství v roce minulém, tedy školním roce 2021/2022. Jaký tedy byl počet škol, žáků a učitelů? A jak jsme na tom v ČR s nejvyšším dosaženým vzděláním?

Počet mateřských škol přesáhl 5 000, základních bylo o cca 1 000 méně. Nejvíce žáků navštěvovalo ZŠ, nejméně VŠ. To není zase tak překvapivé, vzhledem k tomu, že vysokých škol je v ČR pouhých 60. Z důvodu vysokého počtu žáků na ZŠ logicky vyplývá také prvenství v počtu učitelů.

Co se průměrné měsíční mzdy učitelů týká, nejlépe se mají ti na VŠ. Nejvíce dětí/žáků na jednu třídu se nacházelo v mateřských školách, průměrný počet dětí/žáků na učitele byl však na ZŠ.

A dostáváme se ke zmiňované vzdělanosti našich obyvatel. Za posledních 20 let neustále stoupá množství osob s vysokoškolským a středním vzděláním s maturitou. Naopak lidí se základním vzděláním nebo bez vzdělání bylo v roce 2021 o 10 % méně než v době o 10 let dříve.

Zdroj: pedagogicke.info

Jaký postoj mají Češi k aktivitám influencerů?

Necelá třetina online uživatelů v ČR sleduje na sociálních sítích nějakou známou osobnost, jaký však mají postoj k jejich placeným spolupracím a dobročinným aktivitám? Polovina sledujících je nerozhodná, někdy jim vadí, jindy ne.

Pouze 16 % věří placené propagaci ze strany influencerů, ale skoro polovina dotázaných alespoň jednou koupila produkt na základě jejich doporučení. Co se podpory dobročinnosti týká, 40 % z těch, kteří zaznamenali výzvu od známé osobnosti, nějaký projekt podpořili.

A jakého influencera si na první dobrou vybaví lidé ve věku 15–34 let?

  1. Kovy
  2. Nikol Leitgeb
  3. Leoš Mareš
Zdroj: simar.cz/cerstve-namleto