Ekologie Archív

Česká republika a ekologie: Jak si stojíme?

Česká republika je domovem rozmanité přírody. Zelené lesy, čisté řeky, rozsáhlé louky, bohatá fauna a flóra… Protože si toto chceme udržet, stala se v posledních desetiletích ekologie v Česku důležitým tématem, čemuž napomáhá i rostoucí povědomí veřejnosti o důležitosti ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje.

Věděli jste, že…

 • Nemetanické těkavé organické sloučeniny klesly z 255 000 tun na 202 000 tun.
 • Snížily se také emise oxidu uhličitého, a to velmi výrazně. V roce 2010 bylo do ovzduší vypouštěno 109 180 tisíc tun. O deset let později se bavíme o celkovém rozdílu 26 838 tun.
 • Narůstá počet domácností, které využívají obnovitelné zdroje energie. Tuhé obnovitelné zdroje pomalu nahrazují tepelná čerpadla, oblíbené jsou solární a fotovoltaické systémy.
 • Mezi největší investory na ochranu životního patří Praha a Moravskoslezský kraj. Stejně tak se tyto dva kraje řadí mezi největší zdroje znečištění.
Ekologie v České republice

Zdroj: czso.cz

Jak se Samsung snaží omezit množství plastového odpadu

Společnost Samsung se rozhodla minimalizovat dopad své činnosti na životní prostředí, proto začala využívat plasty z vyřazených rybářských sítí, které by jinak skončily na dně oceánu. Tyto recyklované plasty použila poprvé v řadě Galaxy S22 (rámeček na postranní tlačítko a vnitřní kryt dotykového pera), od té doby se s nimi můžete setkat i na dalších zařízeních.

Společnost se také spojila s podobně smýšlejícími partnery a společně usilují o vývoj inovativních ekologických smartphonů. Samsung za své snahy sklízí uznání a ocenění po celém světě.

Úsilí o udržitelnost se projevuje i v jiných krocích a produktech:

 • snižování spotřeby elektřiny u TV a monitorů,
 • nové výrobní procesy s nižší produkcí skleníkových plynů,
 • nabíjení ovladače pomocí denního i umělého světla,
 • pračka s úsporným chodem a technologií, která využívá méně mikrovláken.

Na konkrétní postupy a výsledky se můžete podívat v infografice.

Zdroj: news.samsung

Jaký vliv mají změny klimatu na bezpečnost průmyslu

Projevy klimatických změn asi všichni známe: teplotní extrémy, jiné rozložení srážek. Tyto výkyvy mají vliv nejen na přírodu a lidský organismus, ale také na průmysl. Například velká vedra či mrazy ohrožují stávající konstrukce a systémy, srážkové výchylky zase ovlivňují technologie závislé na vodě. Poté dochází k NATECH – nehodám vyvolaných přírodními událostmi, které ohrožují provoz a bezpečnost podniků.

Aby se závody vyhnuly těmto nepříjemným a nebezpečným příhodám, mají dvě možnosti:

 • vytvořit si resistenci, tedy odolnost,
 • budovat resilienci, což je schopnost vyrovnat se se změnou, a pokračovat v rozvoji.

Jak se poprat s druhou uvedenou možností, která je pro firmy rozhodně výhodnější, zjistíte v infografice.

Zdroj: twitter.com/vubpcz

Fakta o udržitelném provozu horských středisek

Asociace horských středisek vydala infografiku, která má poukázat na výhody provozu lyžařských areálů pro ČR a také na jejich snahu o udržitelnost. Jak se jim to daří, posuďte sami – my jsme z infografiky vypíchli několik nejzajímavějších faktů.

Horský turismus v ČR zaměstnává o téměř polovinu více lidí než třeba ČEZ a do veřejných rozpočtů přispívá ročně částkou cca 13 miliard korun. 1 Kč utržená ve skiareálu přinese dalších 7 Kč do místních stravovacích a ubytovacích zařízení a jiných služeb. 75 % dotázaných obyvatel ČR potvrzuje, že fungování horských středisek s navázanými službami je pro obživu lidí v příhraničních regionech zásadní.

A jak je to s environmentální udržitelností?

 • Největší skiareály v ČR investovaly do šetrných řešení a technologií dohromady už 1 miliardu Kč.
 • Technický sníh je voda a vzduch, žádná chemie. Navíc tato voda není spotřebována, do přírody se vrací 100% množství.
 • Energetická náročnost provozu neustále klesá.
Zdroj: ahscr.cz

Fakta o recyklaci nápojových kartonů

Dlouhodobým cílem výrobců nápojových kartonů je, aby se co největší část jejich obalů sbírala, recyklovala a materiál se opět využíval,“ říká Annick Carpentier, generální ředitelka evropského sdružení výrobců nápojových kartonů (ACE). A jak se to má s obaly v současné době?

V roce 2019 bylo recyklováno zhruba 51 % nápojových kartonů. Tyto jsou vyrobeny ze 3/4 z lepenky, zbytek připadá na polymery (21 %) a hliník (4 %). Vlákna použitá k jejich výrobě pocházejí z lesů obhospodařovaných udržitelným způsobem.

V ACE (a nejen tam) doufají, že se míra recyklovaných obalů zvýší alespoň na 70 %. Prvotní podmínkou pro recyklaci je však sběr. To znamená, že první krok správným směrem musí vycházet od nás, běžných lidí. Nevyhazujte nápojové kartony do směsného odpadu. Způsob recyklace sice není pro tyto obaly jednotný, nicméně do klasické popelnice zkrátka nepatří.

Zdroj: tretiruka.cz/news