Ekologie Archív

Jaký vliv mají změny klimatu na bezpečnost průmyslu

Projevy klimatických změn asi všichni známe: teplotní extrémy, jiné rozložení srážek. Tyto výkyvy mají vliv nejen na přírodu a lidský organismus, ale také na průmysl. Například velká vedra či mrazy ohrožují stávající konstrukce a systémy, srážkové výchylky zase ovlivňují technologie závislé na vodě. Poté dochází k NATECH – nehodám vyvolaných přírodními událostmi, které ohrožují provoz a bezpečnost podniků.

Aby se závody vyhnuly těmto nepříjemným a nebezpečným příhodám, mají dvě možnosti:

  • vytvořit si resistenci, tedy odolnost,
  • budovat resilienci, což je schopnost vyrovnat se se změnou, a pokračovat v rozvoji.

Jak se poprat s druhou uvedenou možností, která je pro firmy rozhodně výhodnější, zjistíte v infografice.

Zdroj: twitter.com/vubpcz

Fakta o udržitelném provozu horských středisek

Asociace horských středisek vydala infografiku, která má poukázat na výhody provozu lyžařských areálů pro ČR a také na jejich snahu o udržitelnost. Jak se jim to daří, posuďte sami – my jsme z infografiky vypíchli několik nejzajímavějších faktů.

Horský turismus v ČR zaměstnává o téměř polovinu více lidí než třeba ČEZ a do veřejných rozpočtů přispívá ročně částkou cca 13 miliard korun. 1 Kč utržená ve skiareálu přinese dalších 7 Kč do místních stravovacích a ubytovacích zařízení a jiných služeb. 75 % dotázaných obyvatel ČR potvrzuje, že fungování horských středisek s navázanými službami je pro obživu lidí v příhraničních regionech zásadní.

A jak je to s environmentální udržitelností?

  • Největší skiareály v ČR investovaly do šetrných řešení a technologií dohromady už 1 miliardu Kč.
  • Technický sníh je voda a vzduch, žádná chemie. Navíc tato voda není spotřebována, do přírody se vrací 100% množství.
  • Energetická náročnost provozu neustále klesá.
Zdroj: ahscr.cz

Fakta o recyklaci nápojových kartonů

Dlouhodobým cílem výrobců nápojových kartonů je, aby se co největší část jejich obalů sbírala, recyklovala a materiál se opět využíval,“ říká Annick Carpentier, generální ředitelka evropského sdružení výrobců nápojových kartonů (ACE). A jak se to má s obaly v současné době?

V roce 2019 bylo recyklováno zhruba 51 % nápojových kartonů. Tyto jsou vyrobeny ze 3/4 z lepenky, zbytek připadá na polymery (21 %) a hliník (4 %). Vlákna použitá k jejich výrobě pocházejí z lesů obhospodařovaných udržitelným způsobem.

V ACE (a nejen tam) doufají, že se míra recyklovaných obalů zvýší alespoň na 70 %. Prvotní podmínkou pro recyklaci je však sběr. To znamená, že první krok správným směrem musí vycházet od nás, běžných lidí. Nevyhazujte nápojové kartony do směsného odpadu. Způsob recyklace sice není pro tyto obaly jednotný, nicméně do klasické popelnice zkrátka nepatří.

Zdroj: tretiruka.cz/news

Třídění odpadu snadno a rychle

Češi jsou na špici ve třídění odpadu v celé Evropské unii. Každý z obyvatel ČR za minulý rok vytřídil přes 42 kilogramů papíru, plastu, skla, kovu a nápojových kartonů. Máme totiž oproti jiným státům velmi kvalitní síť 272 000 barevných kontejnerů, které se průměrně nachází do 100 metrů od bydliště většiny občanů, tedy jen přibližně dvě minuty chůze. Patříte mezi 73 % obyvatel, kteří pravidelně třídí?

U třídění je důležité sledovat značky na produktu, které nás navedou, kam ho správně vyhodit. Věděli jste, že není potřeba obaly vymývat? Stačí je pouze důkladně vyškrábat. Zároveň není nutné odstraňovat etikety či víčka z lahví a sklenic. Obaly musí být prázdné, zbavené největších nečistot a vždy sešlápnuté. Zmenšujte proto objem odpadu, který opustí vaši domácnost. Má to smysl.

Třídění odpadu. Proč a jak třídit odpad?
Zdroj: www.jakvkuchyni.cz

Jak dlouho se rozkládají odpadky v přírodě?

V dnešní hektické době není nic lepšího než si udělat procházku do přírody. Slunce příjemně hřeje, ptáčci zpívají, stačí jen roztáhnout deku a užívat si krásného dne. Bohužel příroda okolo není tak dokonale čistá, jak by se na první pohled mohlo zdát.

V trávě leží ohryzek jablka, kterému bude trvat 14 dní, než se plně rozloží. Kousek dál uvidíte slupku od banánu, která si bude užívat světlo světa celých 5 měsíců spolu s papírovými kapesníky. Plastové kelímky a PET lahve se rozloží přibližně za dobu jednoho lidského života. A co takové jednorázové plenky? Ty si může prohlédnout ještě několik následujících generací. Tímto se dostáváme k výherci nejdéle se rozkládající komoditě – a tím je sklo, které si prožije celkem 1 000 let.

Dávejte si proto pozor, co vyhazujete, ať si naši krásnou Zemi mohou užívat i generace po nás a nemusí při procházce parkem překračovat staré plenky a skleněné lahve.

jak se rozkládají odpadky v přírodě?
Zdroj: JAKVKUCHYNI