Ekologie Archív

Má to smysl! I malé změny uleví naší planetě

Kampaň obyčejného hrdinství ukazuje, jak jednotlivci mohou malými změnami v každodenním životě snižovat vlastní negativní vliv na životní prostředí. Když se zamyslíme nad svými každodenními činnostmi a přidáme trochu úsilí, můžeme ve světě udělat velké změny. A kde začít?

 • Neplýtvejme vodou při běžných činnostech.
 • Zkusme jíst zdravě, vyváženě a omezit množství masa.
 • Na cestě do práce či do školy vyměňme auto za kolo, autobus nebo procházku.
 • Zasaďme ve svém okolí strom, keř nebo pár bylinek.
 • Nakupujme s rozmyslem, využívejme bazary, second handy, vyměňujme a posílejme věci dál.
 • Vzdělávejme se, rozvíjejme a nasávejme nové informace a zkušenosti.

Infografika ukazuje, že v roce 2024 se do kampaně zapojilo 10 914 lidí a společně za jediný týden ušetřili 99 tun emisí, které by jinak byly vypuštěny do vzduchu. Dalších 56 tun emisí bude zachyceno díky rostlinám, které společně vysadili. Z toho vyplývá, že i malé změny u jednotlivců mohou mít opravdu velké důsledky pro životní prostředí.

Zdroj: Ekoškola

Znáte typy energetických společenství v ČR?

V Česku i v celé EU existují dva typy energetických společenství:

 • občanské energetické společenství (OES), v českém energetickém zákoně nazýváno jako energetické společenství,
 • společenství pro obnovitelné zdroje (SOZE), v českém zákoně uvedeno pod stejným názvem.

Společné mají to, že poskytují environmentální, hospodářské a sociální výhody svým členům a lokalitě, kde žijí. Pro oba typy také platí stejné omezení rozdělení zisku mezi členy komunity, těší se i stejným právům na poli elektroenergetiky.

Jsou tu ale i určité rozdíly, a to v těchto oblastech:

 • zdroje energie,
 • druh vyráběné energie,
 • členství,
 • rozhodovací právo,
 • teritoriální vymezení sdílení elektřiny.

Pro podrobnosti si prohlédněte infografiku od Unie komunitní energetiky.

Typy energetických společenství a v čem se liší
Zdroj: uken.cz

Česká republika a ekologie: Jak si stojíme?

Česká republika je domovem rozmanité přírody. Zelené lesy, čisté řeky, rozsáhlé louky, bohatá fauna a flóra… Protože si toto chceme udržet, stala se v posledních desetiletích ekologie v Česku důležitým tématem, čemuž napomáhá i rostoucí povědomí veřejnosti o důležitosti ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje.

Věděli jste, že…

 • Nemetanické těkavé organické sloučeniny klesly z 255 000 tun na 202 000 tun.
 • Snížily se také emise oxidu uhličitého, a to velmi výrazně. V roce 2010 bylo do ovzduší vypouštěno 109 180 tisíc tun. O deset let později se bavíme o celkovém rozdílu 26 838 tun.
 • Narůstá počet domácností, které využívají obnovitelné zdroje energie. Tuhé obnovitelné zdroje pomalu nahrazují tepelná čerpadla, oblíbené jsou solární a fotovoltaické systémy.
 • Mezi největší investory na ochranu životního patří Praha a Moravskoslezský kraj. Stejně tak se tyto dva kraje řadí mezi největší zdroje znečištění.
Ekologie v České republice

Zdroj: czso.cz

Jak se Samsung snaží omezit množství plastového odpadu

Společnost Samsung se rozhodla minimalizovat dopad své činnosti na životní prostředí, proto začala využívat plasty z vyřazených rybářských sítí, které by jinak skončily na dně oceánu. Tyto recyklované plasty použila poprvé v řadě Galaxy S22 (rámeček na postranní tlačítko a vnitřní kryt dotykového pera), od té doby se s nimi můžete setkat i na dalších zařízeních.

Společnost se také spojila s podobně smýšlejícími partnery a společně usilují o vývoj inovativních ekologických smartphonů. Samsung za své snahy sklízí uznání a ocenění po celém světě.

Úsilí o udržitelnost se projevuje i v jiných krocích a produktech:

 • snižování spotřeby elektřiny u TV a monitorů,
 • nové výrobní procesy s nižší produkcí skleníkových plynů,
 • nabíjení ovladače pomocí denního i umělého světla,
 • pračka s úsporným chodem a technologií, která využívá méně mikrovláken.

Na konkrétní postupy a výsledky se můžete podívat v infografice.

Zdroj: news.samsung

Jaký vliv mají změny klimatu na bezpečnost průmyslu

Projevy klimatických změn asi všichni známe: teplotní extrémy, jiné rozložení srážek. Tyto výkyvy mají vliv nejen na přírodu a lidský organismus, ale také na průmysl. Například velká vedra či mrazy ohrožují stávající konstrukce a systémy, srážkové výchylky zase ovlivňují technologie závislé na vodě. Poté dochází k NATECH – nehodám vyvolaných přírodními událostmi, které ohrožují provoz a bezpečnost podniků.

Aby se závody vyhnuly těmto nepříjemným a nebezpečným příhodám, mají dvě možnosti:

 • vytvořit si resistenci, tedy odolnost,
 • budovat resilienci, což je schopnost vyrovnat se se změnou, a pokračovat v rozvoji.

Jak se poprat s druhou uvedenou možností, která je pro firmy rozhodně výhodnější, zjistíte v infografice.

Zdroj: twitter.com/vubpcz