Jak vnímáme stres v České republice

Denní výzvy, pracovní tlak, osobní očekávání a ekonomická nejistota. Složitá síť faktorů, které stojí za velkým nepřítelem každého znás. Stres je neodmyslitelnou součástí moderního života, a jak ukazují výsledky průzkumu Pilulka.cz a Behavio, až 75 % českých obyvatel se s ním setkává. Pojďme se na to podívat detailněji.

 • Mezi pěti nejčastějšími problémy, kvůli kterým lidé volají na Linku bezpečí, jsou deprese, úzkosti, sebepoškozování a další psychické obtíže.
 • Ženy pociťují stres ve větší míře (23 %) než muži (14 %).
 • Lidé své psychické obtíže neřeší (31 %) nebo se obrací na své nejbližší (23 %). Odborné pomoci využívá pouhých 14 %.
 • Při srovnání s dalšími zeměmi jsme za Maďarskem hned na druhém místě.
 • Zajímavé výsledky vyplývají ze závěru, že pocit stresu klesá s manželstvím a narozením dětí.

Povědomí o složitostech spojených se stresem je prvním krokem k budování odolnosti a hledání rovnováhy v životě. Mluvit o stresu je jedním z klíčových faktorů, jak si udržet své dušení zdraví a fyzickou pohodu. A proto své pocity nedržme v sobě.

Zdroj: pharmaprofit.cz

17 listopadu, 2023

Respektujme dětské hranice – i děti mají právo říci ne

Každý člověk na světě má svůj vlastní názor. A děti nejsou výjimkou. I když se to může zdát jako banalita, některé z nich svůj názor vyjádřit neumějí, jiné mají dokonce obavy. Zvlášť pokud k něčemu zaujímají odmítavý postoj. Nechtějí zklamat učitele nebo rozzlobit rodiče, a tak mlčí. Neřeknou „ne“, ale z jejich reakcí je patrné, že jim daná situace není příjemná. Dejme proto dětem najevo, že nám na jejich pocitech i názorech záleží. Buďme jim oporou a naučme je komunikovat.

Ukažme dětem, že je správné, aby respektovali nejen sami sebe, ale i druhé. Tak jako respektujeme my je.

Respektujte názory svých dětí

Zdroj: centrumlocika.cz

10 října, 2023

Jak roste počet dětí v českém školství

Počet dětí na českých školách výrazně vzrostl. Ve školním roce 2022/2023 došlo v mateřských školách k nárůstu o 2,4 %, na základních školách o 4,5 % a na středních školách o 3,8 %. Důvodem je zejména přijímání ukrajinských dětí.

Mezi nejoblíbenější obory odborného vzdělávání patří:

 • S výučním listem:
  • Strojírenství a strojírenská výroba
  • Gastronomie, hotelnictví, turismus
  • Elektrotechnika, výpočetní technika
  • Zemědělství a lesnictví
  • Stavebnictví, geodézie, kartografie
 • S maturitní zkouškou:
  • Ekonomika a administrativa
  • Informatické obory
  • Obecně odborná příprava
  • Zdravotnictví
  • Elektrotechnika, výpočetní technika

Všimněte si, že v obou případech je mezi 5 nejžádanějšími obory elektrotechnika, což svědčí o důležitosti technického vzdělání pro naši budoucnost.

Přehled nejžádanějších oborů středních škol ve školním roce 2022/2023

Zdroj: czso.cz

8 září, 2023

Seberegulace dětí mezi 9. až 18. věkem

Dospívání je náročné období. Jedním z důležitých aspektů tohoto vývoje je seberegulace, tedy schopnost kontrolovat a řídit své emoce, chování a myšlenky. Rodiče i učitelé by měli děti podporovat a poskytovat jim vhodné nástroje a vzory pro rozvoj těchto dovedností.

Co může pomoci ve chvílích, kdy se nedaří? Co dětem poradit?

 • Vzpomeň si na něco obtížného, co už jsi zvládl/a.
 • Pomůže hudba. Pusť si svou oblíbenou písničku a zaposlouchej se do její melodie.
 • Nezapomeň na dechová cvičení. Zavři oči a soustřeď se pouze na svůj dech.

Zdroj: cosiv.cz

24 srpna, 2023

Podpořte neuroplasticitu mozku

Mozek je neuvěřitelně složitý orgán. I v moderní době stále fascinuje jak veřejnost, tak i samotné vědce. Jistě víte, že přelomovým objevem je neuroplasticita – schopnost mozku přizpůsobovat se a měnit svou strukturu na základě nových zkušeností.

Jak můžete neuroplasticitu mozku podpořit?

 • Dodržujte spánkový rytmus, čímž posílíte dendrická spojení.
 • Učte se nové věci. Trénujte paměť.
 • Zahrajte si karetní nebo deskové hry. I když se to nemusí na první pohled zdát, zlepšíte tak fungování svého mozku.
 • Pravidelně cvičte, čímž zabráníte ztrátě neuronů v oblasti hippocampu.
 • Nevyčítejte si své chyby. Snažte se z nich poučit.

A co mozku určitě neprospívá? Stres, nedostatek spánku, alkohol nebo návykové látky.

Zdroj: brainmarket.cz

11 srpna, 2023