Archív autora

Česká republika a ekologie: Jak si stojíme?

Česká republika je domovem rozmanité přírody. Zelené lesy, čisté řeky, rozsáhlé louky, bohatá fauna a flóra… Protože si toto chceme udržet, stala se v posledních desetiletích ekologie v Česku důležitým tématem, čemuž napomáhá i rostoucí povědomí veřejnosti o důležitosti ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje.

Věděli jste, že…

 • Nemetanické těkavé organické sloučeniny klesly z 255 000 tun na 202 000 tun.
 • Snížily se také emise oxidu uhličitého, a to velmi výrazně. V roce 2010 bylo do ovzduší vypouštěno 109 180 tisíc tun. O deset let později se bavíme o celkovém rozdílu 26 838 tun.
 • Narůstá počet domácností, které využívají obnovitelné zdroje energie. Tuhé obnovitelné zdroje pomalu nahrazují tepelná čerpadla, oblíbené jsou solární a fotovoltaické systémy.
 • Mezi největší investory na ochranu životního patří Praha a Moravskoslezský kraj. Stejně tak se tyto dva kraje řadí mezi největší zdroje znečištění.
Ekologie v České republice

Zdroj: czso.cz

Chraňte svůj dům i během vánočních svátků

Vánoce jsou časem radosti a rodinné pohody. S nástupem zimy a sváteční atmosféry však přichází i zvýšené riziko požárů. Na vině můžou být svíčky, světelné dekorace, ale i samotný vánoční stromeček.

Myslete proto na své bezpečí:

 • Svíčku umístěte na nehořlavou podložku a nikdy ji nenechávejte bez dozoru. Zvlášť pokud jsou v domácnosti děti a zvířata.
 • Ověřte si, že jsou světelné řetězy skutečně určeny pro vnitřní použití. Kontrolujte, zda se nepřehřívají.
 • Vánoční stromeček by měl být v pevném stojanu. Umístěte ho do bezpečné vzdálenosti od krbu a vyhněte se prskavkám nebo hořícím svícím.
 • Vždy používejte pouze kvalitní produkty. Levné světelné ozdoby mohou napáchat víc škody než užitku.

Bezpečí by mělo být naší prioritou. A to i během svátečního období. Přejeme krásné Vánoce.

Zdroj: lesnica.eu

Jak vnímáme stres v České republice

Denní výzvy, pracovní tlak, osobní očekávání a ekonomická nejistota. Složitá síť faktorů, které stojí za velkým nepřítelem každého znás. Stres je neodmyslitelnou součástí moderního života, a jak ukazují výsledky průzkumu Pilulka.cz a Behavio, až 75 % českých obyvatel se s ním setkává. Pojďme se na to podívat detailněji.

 • Mezi pěti nejčastějšími problémy, kvůli kterým lidé volají na Linku bezpečí, jsou deprese, úzkosti, sebepoškozování a další psychické obtíže.
 • Ženy pociťují stres ve větší míře (23 %) než muži (14 %).
 • Lidé své psychické obtíže neřeší (31 %) nebo se obrací na své nejbližší (23 %). Odborné pomoci využívá pouhých 14 %.
 • Při srovnání s dalšími zeměmi jsme za Maďarskem hned na druhém místě.
 • Zajímavé výsledky vyplývají ze závěru, že pocit stresu klesá s manželstvím a narozením dětí.

Povědomí o složitostech spojených se stresem je prvním krokem k budování odolnosti a hledání rovnováhy v životě. Mluvit o stresu je jedním z klíčových faktorů, jak si udržet své dušení zdraví a fyzickou pohodu. A proto své pocity nedržme v sobě.

Zdroj: pharmaprofit.cz

Respektujme dětské hranice – i děti mají právo říci ne

Každý člověk na světě má svůj vlastní názor. A děti nejsou výjimkou. I když se to může zdát jako banalita, některé z nich svůj názor vyjádřit neumějí, jiné mají dokonce obavy. Zvlášť pokud k něčemu zaujímají odmítavý postoj. Nechtějí zklamat učitele nebo rozzlobit rodiče, a tak mlčí. Neřeknou „ne“, ale z jejich reakcí je patrné, že jim daná situace není příjemná. Dejme proto dětem najevo, že nám na jejich pocitech i názorech záleží. Buďme jim oporou a naučme je komunikovat.

Ukažme dětem, že je správné, aby respektovali nejen sami sebe, ale i druhé. Tak jako respektujeme my je.

Respektujte názory svých dětí

Zdroj: centrumlocika.cz

Jak roste počet dětí v českém školství

Počet dětí na českých školách výrazně vzrostl. Ve školním roce 2022/2023 došlo v mateřských školách k nárůstu o 2,4 %, na základních školách o 4,5 % a na středních školách o 3,8 %. Důvodem je zejména přijímání ukrajinských dětí.

Mezi nejoblíbenější obory odborného vzdělávání patří:

 • S výučním listem:
  • Strojírenství a strojírenská výroba
  • Gastronomie, hotelnictví, turismus
  • Elektrotechnika, výpočetní technika
  • Zemědělství a lesnictví
  • Stavebnictví, geodézie, kartografie
 • S maturitní zkouškou:
  • Ekonomika a administrativa
  • Informatické obory
  • Obecně odborná příprava
  • Zdravotnictví
  • Elektrotechnika, výpočetní technika

Všimněte si, že v obou případech je mezi 5 nejžádanějšími obory elektrotechnika, což svědčí o důležitosti technického vzdělání pro naši budoucnost.

Přehled nejžádanějších oborů středních škol ve školním roce 2022/2023

Zdroj: czso.cz