Co dělat, když se vaše dítě sebepoškozuje?

Sebepoškozování je celosvětově známý jev, kterým si projde přibližně každý pátý dospívající. Pro rodiče je tato situace velice náročná a je nutné, aby ji po zjistění problémů u svých dětí urychleně řešili. Abyste dokázali být svému dítěti dostatečnou oporou, je potřeba dokázat se s touto těžkostí sami vypořádat.

Čím mohu jako rodič začít u sebe?

 • Vyrovnat se s negativními pocity, které ve vás sebepoškozování vašeho dítěte vyvolalo, a tyto pocity si pojmenovat.
 • Svěřit se svému okolí a vyhledat pomoc odborníka.
 • Z dané situace se nevinit.
 • Popřemýšlet, jakým způsobem problém řešit a jak můžete pomoct.

Po uvědomění si výše zmíněných bodů přichází na řadu samotná pomoc sebepoškozovanému. Jak mohu svému dítěti pomoct, aby se přestalo sebepoškozovat a co rozhodně nedělat a neříkat?

Co dělat:

 • Poskytnout svému dítěti dostatečnou podporu, aby pochopilo, že mu rozumíte a chápete vážnost dané situace.
 • Společně se domluvit na dalším postupu. Po vzájemném souhlasu je vhodné vyhledat odborníka.
 • Poskytnout mu dostatečný prostor pro řešení problému a vyrovnání se s vlastními pocity.
 • Ovládněte své emoce a vše řešte s klidem.

Co nedělat:

 • Nemějte očekávání, že se dítě přestane ze dne na den sebepoškozovat. Přijměte fakt, že to bude chtít čas.
 • Neberete situaci na lehkou váhu a ukažte mu, že je to pro vás vážné téma.
 • Nevyhrožujte mu, že pokud to znovu udělá, tak ho potrestáte.
 • Nevyvíjejte na něj tlak.

Zdroj: centrumlocika.cz