Rodina Archív

Co dělat, když se vaše dítě sebepoškozuje?

Sebepoškozování je celosvětově známý jev, kterým si projde přibližně každý pátý dospívající. Pro rodiče je tato situace velice náročná a je nutné, aby ji po zjistění problémů u svých dětí urychleně řešili. Abyste dokázali být svému dítěti dostatečnou oporou, je potřeba dokázat se s touto těžkostí sami vypořádat.

Čím mohu jako rodič začít u sebe?

 • Vyrovnat se s negativními pocity, které ve vás sebepoškozování vašeho dítěte vyvolalo, a tyto pocity si pojmenovat.
 • Svěřit se svému okolí a vyhledat pomoc odborníka.
 • Z dané situace se nevinit.
 • Popřemýšlet, jakým způsobem problém řešit a jak můžete pomoct.

Po uvědomění si výše zmíněných bodů přichází na řadu samotná pomoc sebepoškozovanému. Jak mohu svému dítěti pomoct, aby se přestalo sebepoškozovat a co rozhodně nedělat a neříkat?

Co dělat:

 • Poskytnout svému dítěti dostatečnou podporu, aby pochopilo, že mu rozumíte a chápete vážnost dané situace.
 • Společně se domluvit na dalším postupu. Po vzájemném souhlasu je vhodné vyhledat odborníka.
 • Poskytnout mu dostatečný prostor pro řešení problému a vyrovnání se s vlastními pocity.
 • Ovládněte své emoce a vše řešte s klidem.

Co nedělat:

 • Nemějte očekávání, že se dítě přestane ze dne na den sebepoškozovat. Přijměte fakt, že to bude chtít čas.
 • Neberete situaci na lehkou váhu a ukažte mu, že je to pro vás vážné téma.
 • Nevyhrožujte mu, že pokud to znovu udělá, tak ho potrestáte.
 • Nevyvíjejte na něj tlak.

Podívejte se na podrobnou infografiku, kde se dozvíte, na koho se obrátit v případě, že se vaše dítě sebepoškozuje.

Zdroj: centrumlocika.cz

Respektujme dětské hranice – i děti mají právo říci ne

Každý člověk na světě má svůj vlastní názor. A děti nejsou výjimkou. I když se to může zdát jako banalita, některé z nich svůj názor vyjádřit neumějí, jiné mají dokonce obavy. Zvlášť pokud k něčemu zaujímají odmítavý postoj. Nechtějí zklamat učitele nebo rozzlobit rodiče, a tak mlčí. Neřeknou „ne“, ale z jejich reakcí je patrné, že jim daná situace není příjemná. Dejme proto dětem najevo, že nám na jejich pocitech i názorech záleží. Buďme jim oporou a naučme je komunikovat.

Ukažme dětem, že je správné, aby respektovali nejen sami sebe, ale i druhé. Tak jako respektujeme my je.

Respektujte názory svých dětí

Zdroj: centrumlocika.cz

Seberegulace dětí mezi 9. až 18. věkem

Dospívání je náročné období. Jedním z důležitých aspektů tohoto vývoje je seberegulace, tedy schopnost kontrolovat a řídit své emoce, chování a myšlenky. Rodiče i učitelé by měli děti podporovat a poskytovat jim vhodné nástroje a vzory pro rozvoj těchto dovedností.

Co může pomoci ve chvílích, kdy se nedaří? Co dětem poradit?

 • Vzpomeň si na něco obtížného, co už jsi zvládl/a.
 • Pomůže hudba. Pusť si svou oblíbenou písničku a zaposlouchej se do její melodie.
 • Nezapomeň na dechová cvičení. Zavři oči a soustřeď se pouze na svůj dech.

Zdroj: cosiv.cz

Jak mluvit s dětmi o válce?

Aktuální situace doléhá na nás všechny, děti nevyjímaje. I pro dospělého člověka je těžké pochopit, co se děje. Proto je důležité o problému s dětmi mluvit, vyslechnout si je a podat jim pravdivé informace, v rozsahu úměrném jejich věku. Děti si zaslouží znát pravdu a držet je v nevědomosti není ideální řešení. Dejte dětem najevo, že jste rádi, že s vámi o tom mluví. Buďte jim oporou a nechte, aby vyjádřili své vlastní názory a emoce. Tyto rady se netýkají pouze malých dětí, ale i starších a dospívajících.

Pokud cítíte, že je toho na vaše děti moc, nebojte se říct si o pomoc. Centrum Locika pomáhá dětem a jejich rodinám žít život bez násilí a jsou tu pro vás!

Jak mluvit s dětmi o válce. Nelžete jim. Zajímejte se o tom, co si o tom všem myslí. Centrum Locika
Zdroj: Centrum Locika

Nosíte batoh? Víme, na co si dát pozor

Každý z nás si jistě pamatuje školní léta, kdy jsme batoh nosili na jednom rameni, školní pomůcky do něj ledabyle naházeli a hned po příchodu domů batoh zahodili do kouta. Dobře, to asi nebude příběh každého z nás, ale většiny určitě ano. Kéž bychom tehdy věděli, že to opravdu není ideální způsob, jak nosit batoh. Pojďme se spolu poučit ze svých chyb a u našich ratolestí udělat krok správným směrem.

Záleží dokonce i na rozměrech batohu, které by neměly přesahovat šíři zad. Zároveň by batoh měl být co nejblíže k tělu. Batoh totiž opravdu nepatří na jedno rameno, protože je to velmi náročné pro páteř. A co teprve taková těžká kabelka?

Jak správně nosit školní batoh. Správná velikost batohu. Školní batoh. Hmotnost školního batohu. Batoh nepatří na jedno rameno
Zdroj: www.matedomaskolaka.cz