Respektujme dětské hranice – i děti mají právo říci ne

Každý člověk na světě má svůj vlastní názor. A děti nejsou výjimkou. I když se to může zdát jako banalita, některé z nich svůj názor vyjádřit neumějí, jiné mají dokonce obavy. Zvlášť pokud k něčemu zaujímají odmítavý postoj. Nechtějí zklamat učitele nebo rozzlobit rodiče, a tak mlčí. Neřeknou „ne“, ale z jejich reakcí je patrné, že jim daná situace není příjemná. Dejme proto dětem najevo, že nám na jejich pocitech i názorech záleží. Buďme jim oporou a naučme je komunikovat.

Ukažme dětem, že je správné, aby respektovali nejen sami sebe, ale i druhé. Tak jako respektujeme my je.

Respektujte názory svých dětí

Zdroj: centrumlocika.cz