Fakta o recyklaci nápojových kartonů

Dlouhodobým cílem výrobců nápojových kartonů je, aby se co největší část jejich obalů sbírala, recyklovala a materiál se opět využíval,“ říká Annick Carpentier, generální ředitelka evropského sdružení výrobců nápojových kartonů (ACE). A jak se to má s obaly v současné době?

V roce 2019 bylo recyklováno zhruba 51 % nápojových kartonů. Tyto jsou vyrobeny ze 3/4 z lepenky, zbytek připadá na polymery (21 %) a hliník (4 %). Vlákna použitá k jejich výrobě pocházejí z lesů obhospodařovaných udržitelným způsobem.

V ACE (a nejen tam) doufají, že se míra recyklovaných obalů zvýší alespoň na 70 %. Prvotní podmínkou pro recyklaci je však sběr. To znamená, že první krok správným směrem musí vycházet od nás, běžných lidí. Nevyhazujte nápojové kartony do směsného odpadu. Způsob recyklace sice není pro tyto obaly jednotný, nicméně do klasické popelnice zkrátka nepatří.

Zdroj: tretiruka.cz/news