Svatební fakta Prahy 8

Jaké byly svatby v letech 2018–2022 v MČ Praha 8? Ovlivnil je nějak významně covid-19? To nám prozradila zajímavá infografika této městské části.

Nejžádanějším obdobím pro uzavření sňatku byly měsíce červen–září. V uvedených pěti letech se během této čtyřměsíční svatební sezony odehrálo v průměru 150 obřadů. V roce 2020 však ovlivnila počet svateb pandemie koronaviru, která jejich konání značně omezovala. Páry, které chtěly svůj vysněný den prožít bez jakýchkoli omezení, jeho uskutečnění raději odložili.

Všechny obřady proběhly bez nepříjemných překvapení, doufejme, že tomu tak bylo i na následné hostině. Nejmladší nevěsta se vdávala krátce po svých 18. narozeninách, nejdojatější byla pravděpodobně nevěsta, jíž přišly na svatbu zazpívat její žáci.

K nejžádanějším svatebním místům na Praze 8 patřil Libeňský zámeček, kde si snoubenci mohou pro obřad vybrat zámeckou kapli nebo obřadní síň. K focení pak lze využít park a nádvoří. Spojení tohoto kouzelného místa a magického data přilákalo 10 zamilovaných párů: tolik jich bylo na Libeňském zámku oddáno dne 22. 2. 2022, přestože šlo o běžný pracovní den.

Zdroj: praha8.cz