evropská komise Archív

Jak probíhají eurovolby – infografika

Už tento víkend můžete svým hlasem rozhodnout o tom, kdo bude naši zemi reprezentovat v Evropském parlamentu. Věnujte výběru kandidátů chvíli svého času, ať nám nakonec zase nezbude než nadávat po hospodách. A co se bude konkrétně po volbách dít?

 • Do Evropského parlamentu se volí 751 poslanců z celkem 28 zemí EU.
 • V červnu a červenci bude probíhat volba předsedy Evropské komise – ten potřebuje alespoň 376 hlasů.
 • Členské státy EU poté spolu s předsedou navrhují a volí eurokomisaře.
 • Komisaři pak tvoří Evropskou komisi, která vznikne v listopadu.

Eurovolby.

Zdroj: europarl.europa.eu

Jak se žije LGBT osobám v Evropě – infografika

LGBT – zkratka pro lesby, gaye, bisexuály a transgender osoby. Jak se jim žije v Evropě?

 • 47 % zažilo v posledním roce diskriminaci nebo obtěžování kvůli sexuální orientaci.
 • 35 % transgender osob a 26 % LGBT osob zažilo v posledních 5 letech útok nebo pohrůžku násilím.
 • 49 % tento indicent nenahlásilo, protože by se stejně nic nestalo ani nezměnilo.
 • 91 % lidí před dosažením věku 18 let vidělo nebo slyšelo negativní komentáře nebo chování vůči spolužákovi, který byl považován za LGBT.

Jak často se to stalo?

 • 49 % často
 • 24 % zřídka
 • 19 % pokaždé
 • 9 % nikdy

19 % se cítilo diskriminováno na pracovišti, 13 % se cítilo diskriminováno při hledání práce, 24 % při hledání nájmu, od pracovníků ve zdravotnictví nebo ve škole, kavárně nebo bance…

Jak se zije LGBT osobam v Evrope - infografika

Zdroj: europarl.europa.eu

Download this infographic.

Embed Our Infographic On Your Site!

Jak se těží břidlicový plyn – infografika

Břidlicový plyn je zemní plyn nahromaděný v jemnozrnné sedimentární hornině – břidlici. Břidlicový plyn patří do kategorie nekonvenčních přírodních plynů.

Těžba ve 4 krocích

 • Je proveden svislý vrt až do hloubky, ve které se nachází plynonosné břidlice.
 • Po dosažení vrstev obsahujících plyn je vrt směřován vodorovně skrz břidlicovou strukturu.
 • Pukliny se vytváří vstřikováním stlačené směsi vody (90 %) s pískem (9,5 %) a dalšími chemickými látkami (kyseliny, chloridy, soli, atd. 0,5 %).
 • Tlak se uvolní a voda se vrací na povrch. Dochází k pohybu plynu.

V Evropě jsou největší ložiska břidlicového plynu ve Švédsku, Polsku a Rakousku.

Na vrtání typického vrtu břidlicového plynu je potřeba 2 300 – 4 000 m3 vody.

Jak se tezi bridlicovy plyn - infografikaZdroj: europarl.europa.eu

Download this infographic.

Embed Our Infographic On Your Site!

Abeceda orgánů EU – infografika

Evropský parlament – Evropský parlament je jediným přímo voleným orgánem EU. Zastupuje 500 miliónů občanů EU. Má klíčovou roli při volbě předsedy Evropské komise. S Radou Evropské unie sdílí rozpočtovou a legislativní pravomoc. Po vstupu Chorvatska do EU má Evropský parlament v současné době 766 poslanců. Podle pravidel stanovených Lisabonskou smlouvou bude v květnu 2014 zvoleno 751 poslanců.

Evropská komise – Evropská komise je výkonný orgán EU, který navrhuje právní předpisy EU, dohlíží na dodržování smluv a evropského práva, má na starosti provádění politik EU  spravuje rozpočet EU.

Rada Evropské unie – Rada EU se skládá z ministrů vlád členských zemí, s Evropským parlamentem sdílí rozpočtovou a legislativní pravomoc.

Evropská rada – Evropská rada, kterou tvoří hlavy států nebo předsedové vlád členských států EU, je strategickým orgánem, který vymezuje obecné politické směry a priority EU.

Abeceda organu EU - infografikaZdroj: europarl.europa.eu

Download this infographic.

Embed Our Infographic On Your Site!

Kolik přispíváme a získáváme z rozpočtu EU – infografika

Ohledně rozpočtu EU panují rozporuplné pocity, ale kdo z nás skutečně ví, zda do něj Česká republika přispívá více, než získává? Tým eStat.cz vytvořil infografiku, která mapuje hospodaření EU a z které je patrné, že:

 • občan ČR do rozpočtu EU přispěje 139,41 € a získá 288,85 €.
 • z 3,03 miliardy euro, které ČR z EU vyčerpala, se využije největší část na zemědělství (37,4 %).
 • v roce 2011 přispěla ČR do rozpočtu EU částkou 1,46 miliardy €.
 • do evropského rozpočtu nejvíce přispívá Německo, Francie a Itálie.
 • nejvyšší čistý příspěvek získává Polsko, a to ve výši 11,2 miliard €.
 • ČR využije 58 % prostředků na regionální politiku, což je mnohem více, než činí evropský průměr (36 %).

EU infografika

Zdroj: eStat.cz

Download this infographic.

Embed Our Infographic On Your Site!