Abeceda orgánů EU – infografika

Evropský parlament – Evropský parlament je jediným přímo voleným orgánem EU. Zastupuje 500 miliónů občanů EU. Má klíčovou roli při volbě předsedy Evropské komise. S Radou Evropské unie sdílí rozpočtovou a legislativní pravomoc. Po vstupu Chorvatska do EU má Evropský parlament v současné době 766 poslanců. Podle pravidel stanovených Lisabonskou smlouvou bude v květnu 2014 zvoleno 751 poslanců.

Evropská komise – Evropská komise je výkonný orgán EU, který navrhuje právní předpisy EU, dohlíží na dodržování smluv a evropského práva, má na starosti provádění politik EU  spravuje rozpočet EU.

Rada Evropské unie – Rada EU se skládá z ministrů vlád členských zemí, s Evropským parlamentem sdílí rozpočtovou a legislativní pravomoc.

Evropská rada – Evropská rada, kterou tvoří hlavy států nebo předsedové vlád členských států EU, je strategickým orgánem, který vymezuje obecné politické směry a priority EU.

Abeceda organu EU - infografikaZdroj: europarl.europa.eu

Download this infographic.

Embed Our Infographic On Your Site!