Jak se těží břidlicový plyn – infografika

Břidlicový plyn je zemní plyn nahromaděný v jemnozrnné sedimentární hornině – břidlici. Břidlicový plyn patří do kategorie nekonvenčních přírodních plynů.

Těžba ve 4 krocích

  • Je proveden svislý vrt až do hloubky, ve které se nachází plynonosné břidlice.
  • Po dosažení vrstev obsahujících plyn je vrt směřován vodorovně skrz břidlicovou strukturu.
  • Pukliny se vytváří vstřikováním stlačené směsi vody (90 %) s pískem (9,5 %) a dalšími chemickými látkami (kyseliny, chloridy, soli, atd. 0,5 %).
  • Tlak se uvolní a voda se vrací na povrch. Dochází k pohybu plynu.

V Evropě jsou největší ložiska břidlicového plynu ve Švédsku, Polsku a Rakousku.

Na vrtání typického vrtu břidlicového plynu je potřeba 2 300 – 4 000 m3 vody.

Jak se tezi bridlicovy plyn - infografikaZdroj: europarl.europa.eu

Download this infographic.

Embed Our Infographic On Your Site!