Třídění odpadu snadno a rychle

Češi jsou na špici ve třídění odpadu v celé Evropské unii. Každý z obyvatel ČR za minulý rok vytřídil přes 42 kilogramů papíru, plastu, skla, kovu a nápojových kartonů. Máme totiž oproti jiným státům velmi kvalitní síť 272 000 barevných kontejnerů, které se průměrně nachází do 100 metrů od bydliště většiny občanů, tedy jen přibližně dvě minuty chůze. Patříte mezi 73 % obyvatel, kteří pravidelně třídí?

U třídění je důležité sledovat značky na produktu, které nás navedou, kam ho správně vyhodit. Věděli jste, že není potřeba obaly vymývat? Stačí je pouze důkladně vyškrábat. Zároveň není nutné odstraňovat etikety či víčka z lahví a sklenic. Obaly musí být prázdné, zbavené největších nečistot a vždy sešlápnuté. Zmenšujte proto objem odpadu, který opustí vaši domácnost. Má to smysl.

Třídění odpadu. Proč a jak třídit odpad?
Zdroj: www.jakvkuchyni.cz