Rostoucí náklady na počítačovou kriminalitu – infografika

Navzdory všeobecnému povědomí o dopadu počítačové kriminality, ke kybernetickým útokům dochází stále častěji a mají za následek vážné ekonomické důsledky. Studie HP Ponemon 2012 Cost of Cyber Crime zjistila, že kybernetické útoky se během tří let více než zdvojnásobily a finanční dopady vzrostly o téměř 40 procent.

Společnost HP věří, že lepší pochopení nákladů, které mohou vzniknout následkem kybernetických útoků, dokáže pomoct organizacím při zavádění proaktivních opatření k identifikaci, účinnému boji či zmírnění závažných následků útoků.
Rostouci naklady na pocitatovou kriminalitu - infografika

Zdroj: eprofil.cz

Download this infographic.

Embed Our Infographic On Your Site!