Nejčastější evropská příjmení – Infografika

Infografikou pro dnešní den jsou opět mapy Evropy, jako tomu bylo v článku před třemi týdny, tentokrát ale nepůjde o ekonomická data… První z mapek představuje pro každý evropský stát nejčastější příjmení, druhá ke každému z nich nabízí překlad do angličtiny. Podle významu příjmení jsou také jednotlivé státy v mapě vybarveny,

  • červená se vztahuje k vlastnostem (nový, velký),
  • hnědá odkazuje na povolání (zpravidla otcovo),
  • modrá znamená, že příjmení je historicky odvozeno od křestního jména otce jeho nositele (tento systém se dodnes používá na Islandu),
  • tyrkysová jsou jména založená na geografickém původu (jejich dávných nositelů),
  • zeleně vybarvené státy mají nejčastější příjmení odvozené od přírodnin (nejčastěji stromů, případně celého lesa).

Jakub Marian, autor mapek, si také dal práci s tím, že pro státy s více jazykovými teritorii dohledal odpovídající počet jmen; v Belgii tak najdete jméno holandské a francouzské, Estonsko má také uvedena nejčastější jména v zemi pro obě zastoupené jazykové skupiny (estonské a ruské). Pro Švýcarsko byla autorovi dostupná pouze data pro jména německé a italské jazykové skupiny, data pro svou nedostupnost úplně chybí pro Kypr a Kosovo. A pokud byste rádi zjistili více o četnosti dalších (tradičních i naprosto bizarních) příjmení v České republice, koukněte sem.

mapa příjmení v Evropě mapa příjmení v Evropě - významy

Zdroj: Jakub Marian.com