Archív autora

Ovocná bilance

Každý z nás sní průměrně za rok něco málo přes 86 kg ovoce. Největší podíl na spotřebě mají jablka (24 kg), následují pomeranče a mandarinky (12 kg) a na třetím místě banány (12 kg). Paradoxem je, že pomeranče, mandarinky a banány se u nás nepěstují a proudí k nám z dovozu. Není tak divu, že vlivem této spotřeby a poptávky se k nám ročně doveze přes 735 tisíc tun ovoce, zatímco náš vývoz činí přibližně 148 tisíc tun.

A co vyvážíme? Jsou to hlavně jablka, která cestují hned za hranice do Německa, Rakouska a na Slovensko. Dále jsou to hrušky, broskve, meruňky a švestky.

V roce 2019 jsme sklidili rekordní úrodu 127 tisíc tun ovoce. Zásluhu na tom má hlavně Středočeský, Královéhradecký a Olomoucký kraj. Růst cen se dotkl i tohoto segmentu. V porovnání s rokem 1995 dnes koupíme 1 kg jablek průměrně za 29 Kč, zatímco v roce 1995 to bylo 22 Kč. Výrazněji podražilo exotické ovoce. Pomeranče nás dnes vyjdou průměrně na 34 Kč a banány na 31 Kč za 1 kg. V roce 1995 to bylo 24 Kč, resp. 21 Kč.

Česko v roce 2101. Jaké bude?

V roce 2101 dosáhne počet obyvatel Česka 10,5 miliónu. Z téměř jedné třetiny půjde o seniory, kterým bude 65 let a více. V porovnání s rokem 2018 bude tato skupina větší o 1 200 000 lidí. Tento fakt přispívá k vývoji jiného ukazatele, a to průměrného věku. Ten podle odhadů vzroste v roce 2101 na 47,7 let.

Opačný trend sledujeme u mladší populace. Počet obyvatel ve věku 16–64 let dosáhne 5 900 000 v roce 2060. Oproti roku 2018 to bude pokles o 1 000 000 obyvatel. Poměr lidí v aktivním a neaktivním věku se v roce 2101 vyrovná a počet narozených dětí bude nižší než počet zemřelých.

I přes tento nepříznivý vývoj ve skladbě naší populace jeden pozitivní fakt závěrem: předpokládaný věk dožití se u mužů zvýší o 12 let, u žen o 9 let.

Jak bude vypadat česko v roce 2021, co se bude dít s počtem obyvatel Češka, jak budou češi stárnout,

Zdroj: https://www.info.cz/zpravodajstvi/cesko/infografika-dne-cesko-v-roce-2101-budeme-zit-dele-spolecnost-zestarne-a-bude-mene-pracovat

1,7 pasažéra na auto? Není divu, že emise v dopravě rostou!

Zatímco v jiných odvětvích produkce CO2 klesá, v dopravě s rostoucí mobilitou emisí přibývá. Ze všech silničních prostředků nejvíce znečišťují ovzduší osobní automobily. Na celkových emisích se podílejí ze 60 %. Alarmující je fakt, že jedním autem cestuje v průměru v Evropě 1,7 pasažéra.

Bude-li vozem cestovat najednou více lidí, může se stát tato doprava jednou z nejčistších způsobů dopravy. Hromadné způsoby přepravy, jako je například autobusová nebo vlaková, se však stále ukazují jako ekologičtější alternativy.

Emise CO2 produkované v dopravě, Podíl emisí podle druhu dopravy

Zdroj: https://www.europarl.europa.eu/news/cs/headlines/society/20190313STO31218/emise-co2-z-aut-fakta-a-cisla-infografika