evropská unie Archív

Jak se těží břidlicový plyn – infografika

Břidlicový plyn je zemní plyn nahromaděný v jemnozrnné sedimentární hornině – břidlici. Břidlicový plyn patří do kategorie nekonvenčních přírodních plynů.

Těžba ve 4 krocích

 • Je proveden svislý vrt až do hloubky, ve které se nachází plynonosné břidlice.
 • Po dosažení vrstev obsahujících plyn je vrt směřován vodorovně skrz břidlicovou strukturu.
 • Pukliny se vytváří vstřikováním stlačené směsi vody (90 %) s pískem (9,5 %) a dalšími chemickými látkami (kyseliny, chloridy, soli, atd. 0,5 %).
 • Tlak se uvolní a voda se vrací na povrch. Dochází k pohybu plynu.

V Evropě jsou největší ložiska břidlicového plynu ve Švédsku, Polsku a Rakousku.

Na vrtání typického vrtu břidlicového plynu je potřeba 2 300 – 4 000 m3 vody.

Jak se tezi bridlicovy plyn - infografikaZdroj: europarl.europa.eu

Download this infographic.

Embed Our Infographic On Your Site!

Abeceda orgánů EU – infografika

Evropský parlament – Evropský parlament je jediným přímo voleným orgánem EU. Zastupuje 500 miliónů občanů EU. Má klíčovou roli při volbě předsedy Evropské komise. S Radou Evropské unie sdílí rozpočtovou a legislativní pravomoc. Po vstupu Chorvatska do EU má Evropský parlament v současné době 766 poslanců. Podle pravidel stanovených Lisabonskou smlouvou bude v květnu 2014 zvoleno 751 poslanců.

Evropská komise – Evropská komise je výkonný orgán EU, který navrhuje právní předpisy EU, dohlíží na dodržování smluv a evropského práva, má na starosti provádění politik EU  spravuje rozpočet EU.

Rada Evropské unie – Rada EU se skládá z ministrů vlád členských zemí, s Evropským parlamentem sdílí rozpočtovou a legislativní pravomoc.

Evropská rada – Evropská rada, kterou tvoří hlavy států nebo předsedové vlád členských států EU, je strategickým orgánem, který vymezuje obecné politické směry a priority EU.

Abeceda organu EU - infografikaZdroj: europarl.europa.eu

Download this infographic.

Embed Our Infographic On Your Site!

Splatnost faktur lze ovlivnit – infografika

Splatnost faktur lze ovlivnit aneb jak se dopravci mohou vyhnout pravidlům odměňování, která diktují řetězce.

Dopravci to nemají lehké. Neustále čelí tlakům na vyšší náklady na své podnikání:

 • Drahé mýto
 • Platy zaměstnanců
 • EU legislativa
 • Zvyšující se cena PHM

Přitom si nemohou vybírat klienty. V krizi je příležitostí méně a navíc zakázky pro velké řetězce jsou dlouhodobě lukrativní.

Jenže „koho chleba jíš, toho píseň zpívej“. Tak dopravcům nezbývá nic jiného, než běžně přistoupit na splatnost faktur 90 dní.

A tak mají podnikatelé dvě možnosti:

 • Buďto se uskromní a budou si čtvrt roku „mazat kečup na rohlík“.
 • Nebo si peníze půjčí a budou dál rozvíjet podnikání.

Jenže kde si půjčit? To se dozvíte v následující infografice.

Splatnost faktur lze ovlivnit - infografikaZdroj: bibbyfinancialservices.cz

Download this infographic.

Embed Our Infographic On Your Site!

Kde se nejvíce kouří – infografika

Tabákové výrobky jsou vyrobeny zcela nebo zčásti z listů tabáku a jsou určeny ke kouření, cucání, žvýkání nebo šňupání. Všechny obsahují vysoce návykovou psychoaktivní látku nikotin.

Co obsahuje kouř z cigaret?

 • více než 4000 chemických látek
 • z nich nejméně 250 škodlivých
 • a více než 50 z nich způsobuje rakovinu

V jakém státu Evropské unie je největší procentuální zastoupení kuřáků? V Řecku je to 40%, v Bulharsku i Lotyšsku 36%, v Rakousku i Španělsku 33%. V České republice je 29% kuřáků. Průměr všech 27 zemí EU je 28%.

Jaké další statistiky se v infografice dozvíme?

 • 94% kuřáků v EU začalo kouřit ve věku do 25 let.
 • 18,5 % patnáctiletých v EU24 (bez Bulharska, Kypru a Malty) vykouří alespoň 1 cigaretu týdně.
 • 14 let si kuřáci kouřením průměrně ukrojí z délky svého života.

Tabák - v cigaretovém oparuZdroj: europarl.europa.eu

Download this infographic.

Embed Our Infographic On Your Site!

Češi si myslí, že se s jejich názorem v EU nepočítá – infografika

Nejnovější průzkum veřejného mínění EUROBAROMETR ukazuje, že jsou Češi ohledně svého vlivu na dění v EU poměrně skeptičtí. 3/4 respondentů s tvrzením „Můj hlas se v EU počítá“ nesouhlasilo, což je nejvíce ze všech sedmadvaceti členských států. Z infografiky je patrné i to, že:

 • Nejvíce věří v možnost ovlivňovat EU Švédové a Dáni.
 • Slováci si myslí, že mohou ovlivňovat EU 2 x více než Češi.
 • 57 % Němců a Francouzů si myslí, že mají na dění v EU přímý vliv.
 • Celoevropský průměr obyvatel, kteří si myslí, že EU ovlivňují, je podle výzkumu 42 %.
 • Češi za celoevropským průměrem výrazně zaostávají.

Cesi a EU - infografika

Zdroj: EUROBAROMETR

Download this infographic.

Embed Our Infographic On Your Site!