České pohřební tradice – infografika

Smrt je něco, co spojuje všechny obyvatele Země. Ke smrti ale na každém světadílu přistupují trochu jiným způsobem. My dnes však zůstaneme v naší malé zemičce a spolu s infografikou, kterou vypracovala pohřební služba Praha PohřebPegas.cz, se podíváme, jaké u nás byly v minulosti pohřební tradice.

Před vynálezem márnic byl mrtvý umístěn do nejchladnější místnosti v domě a živí se k němu chodili modlit, aby ho ochránili před zlými duchy. Při vynášení z domu musel být nasměrovaný nohama vpřed, v rakvi pak měl své osobní cennosti, které si mohl „odnést“ na onen svět.

Z domu putoval zesnulý rovnou do kostela, a to na ramenech mužů a mládenců. Součást církevního obřadu byla i mše za mrtvého. Co se však od minulosti nezměnilo, je konání hostiny po pohřbu.

Jaké jsou pohřební tradice v Česku?