548 dnů personální agentury – infografika

Colorbee obsazuje převážně složitější pozice, tomu také odpovídá průměr 3 poslaných kandidátů na 1 pozici.

60 % pozic je otevřeno nejvýše 3 měsíce, není ale výjimkou i 12 měsíců a více. Důvodem jsou nereálné nároky na osobní a odborné kvality uchazečů nebo nízké platové ohodnocení.

Souhrn v procentech

  • 60 % pozic je v Praze
  • 25 % je v Brně
  • 15 % pozic ostatní
  • Nejčastější slovo v názvu pozice – developer, senior, specialista
  • Nejčastější slovo v popisu pozice – znalosti, zkušenosti, SQL

548 dnu personalni agentury - infografikaZdroj: colorbee.eu

Download this infographic.

Embed Our Infographic On Your Site!