Outsourcing a cloud – infografika

Outsourcing

Firmy dnes dávají jen nanejvýš 30 % IT rozpočtů na podporu růstu společnosti a generování nového businessu. To je žalostně málo a neodpovídá to současně realitě businessu. Bez potřebných investic do nových technologií a služeb se firmy dostávají do technologického dluhu, který je dříve či později nepříznivě dožene.

 • Téměř 25 % firem zvažuje přechod na IT outsourcing s cílem snížit náklady a změnit jejich strukturu.
 • Přes 34 % firem uvažuje o outsourcingu dalších služeb.
 • Více než 70 % nákladů společnosti vynakládají na pouhé udržování chodu svého IT.

Důvody pro výběr IT Outsourcingu

 • Náklady
 • Zvýšení efektivity
 • Nedostatek IT odborníků
 • Uvolnění kapacit
 • Přístup ke specifickým znalostem, nástrojům

Cloud

Boj o efektivitu v silně konkurenčním prostředí způsobil, že většina malých a středních firem ve světě už dnes využívá alespoň jednu službu v cloudu. Díky tomu dokážou investovat do nových služeb a svého růstu. Je zřejmé, že ze stejných důvodu je budou následovat i velké společnosti…

 • Přes 35 % firem zvažuje do dvou let přechod na cloudovou platformu.

Primární důvody přechodu do cloudu

 • Úspora, snížení nákladů
 • Flexibilita, škálovatelnost, variabilita
 • Kooperace, efektivita
 • Uvolnění vlastního IT
 • Bezpečnost
 • Integrace dalších nástrojů

Outsourcing - infografikaZdroj: in-fact.cz

Download this infographic.

Embed Our Infographic On Your Site!