Náklady spojené s podvody – infografika

Organizace běžně ztrácí z důvodu podvodů 5 % příjmů. Studie ACFE analyzuje 1 483 případů, které způsobily přes 3 biliony ztráty z důvodů podvodů. Průměrná ztráta způsobená jediným případem podvodu na pracovišti je 145 000 dolarů. 22 % případů podvodů na pracovišti způsobilo ztráty vyšší než 1 milion dolarů.

Průměrné ztráty znázorněny schématem

Všechny organizace jsou zranitelné vůči podvodům na pracovišti, ale různé formy podvodů reprezentují různé úrovně risku.

  • 130 000 dolarů – zneužití aktiv
  • 200 000 dolarů – korupce
  • 1 000 000 dolarů – podvod finančních výkazů

Malé firmy nesou ztráty z podvodů neúměrně k ostatním

28 % vyšší průměrné ztráty pro organizace s méně než 100 zaměstnanci

  • 154 000 dolarů – pod 100 zaměstnanců
  • 120 000 dolarů – nad 100 zaměstnanců

Pokud proběhla tajná úmluva, průměrné ztráty byly znatelně vyšší

  • 80 000 dolarů – jeden pachatel
  • 300 000 dolarů – dva a více pachatelů

Naklady spojene s podvody - infografikaZdroj: podnikatel.cz

Download this infographic.

Embed Our Infographic On Your Site!