Marketing pomocí motivačních programů – Infografika

Infografika pod dnešním článkem je věnovaná motivačním programům jako marketingovému nástroji, který slouží k vytváření dlouhodobého vztahu mezi klientem a značkou. Zní to dobře, jak to ale celé funguje? Kýžených výsledků dosáhnete vytvořením programu, který posílí věrnost stávajících spotřebitelů a získá si důvěru zákazníků budoucích. Jednorázového kupujícího tak přemění na trvalého zákazníka.

Využití věrnostní programy nacházejí jak v oblasti B2C, kde budují věrnost zákazníků nejčastěji ve vztahu ke koncovým spotřebitelům, tak i ve sféře B2B, kde se nejčastěji uplatňují ve formě motivačních programů. Třetím způsobem podpory loajality zákazníka ke značce jsou pak zákaznické programy, které nejsou věrnostní.

Nástroji a složkami takového programu jsou zejména web, cílená komunikace a reporting. Tou zásadní jsou však benefity (dárky, odměny, bonusy, vouchery na slevu, informační a POS materiály) nabízené zákazníkům. Jak a koho jimi motivovat? To se dozvíte v již zmiňované infografice…

Amden_vernostni_program_infographics

Zdroj: AMDEN.cz