Deset tipů pro přípravu kvalitních e-mailových kampaní – infografika

Společnost Mailkit, specialista na poskytování profesionálních e-mailingových služeb, připravila infografiku s deseti tipy, čemu věnovat pozornost při přípravě e-mailingové kampaně.

1. Vhodný předmět a odesílatel
Předmět zprávy a jméno odesílatele je to první, co příjemce vidí a na základě čeho se rozhoduje, zda e-mail otevře či ne. Předmět by proto měl být krátký a pokud možno i atraktivní. Zvýšíte tak pravděpodobnost, že příjemce vaši zprávu otevře. Kratší, avšak výstižné předměty, zaznamenávají větší úspěšnost, než nic neříkající dlouhá souvětí.

2. Připravený seznam příjemců
Dobře připravená databáze je klíčem k úspěchu. Nejdůležitější jsou data, která pomáhají s personalizací kampaně. Co byste měli znát? Jméno, příjmení, adresu, informace o již zakoupeném zboží/službách a dále pak datum posledního nákupu apod. Často je velká většina těchto dat dostupná v existujícím firemním informačním systému, je však nutné tato data připravit do takové podoby, aby co nejlépe odrážela konkrétní potřeby připravovaných e-mailových kampaní.

3. Atraktivní forma sdělení
Nebuďte nudní a zaujměte originalitou. Vytvořte si vlastní identitu e-mailových kampaní. Nemusí jít pouze o vzhled. Může to být i způsob psaní. Zkuste psát jinak než ostatní a nabídněte zákazníkovi přidanou hodnotu, kterou očekává.

4. Formální obsah e-mailu
Ze zákona musí každé obchodní sdělení obsahovat platný odkaz pro odhlášení a platné kontaktní údaje odesílatele, ale jsou i další prvky, které je vhodné mít v kampani umístěné. Např. odkaz na přeposlání zprávy příteli, informace o tom, na základě čeho je zpráva příjemci zasílána a na jakou e-mailovou adresu, případně můžete příjemce požádat o přidání vaší adresy do adresáře.

5. Pozor na chyby
Zkontrolujte si po sobě, co jste napsali a co chcete svým klientům poslat. Vyvarujte se hrubek. Ověřte si, zda jsou správně napsaná jména produktů či služeb, které nabízíte – chcete přece udělat dobrý dojem. Jednou odeslaný e-mail už zpět nevezmete, a proto si dejte velmi záležet na kontrole, abyste neuškodili své vlastní sebeprezentaci.

6. Personalizované sdělení
Vaše kampaně by měly být vždy personalizované tak, aby se maximalizovala přidaná hodnota e-mailu. Personalizací se rozumí nejen vložení oslovení konkrétního příjemce, ale především obsah kampaně upravený na míru každému adresátovi.

7. Odkazy a jejich sledování
Abyste mohli zpětně vyhodnocovat dopad kampaní, musíte zajistit sledování odkazů umístěných v e-mailu. Před odesláním kampaně zkontrolujte také funkčnost samotných odkazů – zda jsou správné, vedou tam, kam mají a zda je nastavené sledování funkční.

8. Zobrazování e-mailu
Každý váš příjemce si může e-mail zobrazit na jiném zařízení, a proto je důležité, aby byl váš e-mail dobře zobrazitelný a srozumitelný všude a za všech okolností. Před odesláním kampaně si důkladně zkontrolujte zobrazování e-mailu v různých poštovních klientech.

9. Cílení
Pečlivě vybírejte co, kdy, komu a v jakém intervalu zašlete a v potaz berte předchozí chování. Nerozesílejte jen plošné kampaně na celou databázi – zasílejte zprávy těm příjemcům, u kterých lze očekávat zájem o předkládanou informaci. Připomeňte příjemci, že u vás už dlouho nenakoupil, nabídněte mu zlevněné zboží relevantní k tomu, co si pořídil naposledy nebo ho požádejte o recenzi.

10. Vyhodnocování kampaní
Statistiky jsou základem pro hodnocení kampaně a zároveň důležitou zpětnou vazbou pro vylepšování příštích kampaní. Porovnávejte proto číselné výsledky kampaní mezi sebou a sledujte trendy. Zkoušejte různá znění newsletterů, různé předměty e-mailů a vyhodnocujte, která varianta je úspěšnější.

infografika-mailkit-open-sans-fullhd2-552cebd34a314_520x1138

zdroj: marketingsales.tyden.cz

Download this infographic.

Embed Our Infographic On Your Site!