Česká republika a e-komerce – infografika

Pražská pobočka společnosti Brandbank si nechala období února až března 2012 zpracovat průzkum, který měl za cíl zjistit, jak jsou společnosti aktivní na poli e-komerce. V průzkumu bylo zapojeno více než 300 dodavatelských firem a výsledky byly velmi překvapivé. Z infografiky lze vyčíst, že:

  • e-komerci v ČR využívá 6 z 10 společností
  • 1 ze 7 společností zkouší nové způsoby, jak efektivně pořídit obsah k produktům a snadno je zpřístupnit online
  • podle odhadů poroste podíl internetové ekonomiky na HDP v ČR rychleji než ve vyspělejších evropských státech

V závěru infografiky jsou uvedeny otázky, na které by měl každý úspěšný prodejce umět odpovědět.

E-komerční revoluce - infografika

Zdroj: brandbank

Download this infographic.

Embed Our Infographic On Your Site!